Olje og gass

Vi har deltatt i en rekke offshore prosjekter på 80-, og 90- tallet, samt fra 2003 til 2005. Vi har deltatt i detaljprosjektering og spesialstudier på de ulike prosjektene. Nedenfor er noen av prosjektene vi har deltatt i.

Betongterminal til havs

Deltatt i prosjekteringen av verdens første betongterminal for LNG til havs, Adriatic LNG Terminal – ALT-prosjektet. Terminalen er bygd i Algesiras i Spania og senere slept gjennom Middelhavet, og installert i Adriaterhavet utenfor Venezia. (2003-2006)

Ekofisk II

Konseptstudier for utbygging av nytt Ekofisk senter. Oppdragsgiver: Kværner Doris Offshore Concrete (KDOC) (1993-1994).

Troll Øst

Prosjektering av forbindelseskonstruksjon (riegelen) mellom tårnbena. Riegelen er en 30 m høy kassekonstruksjon beliggende ca. 113 m under havflaten, mens vanndypet er ca. 303 m. Samarbeidsprosjekt med HjellnesCOWI og COWIconsult (1992-1994).

Sleipner A2 plattform

Verifikasjon av prosjektering og marine operasjoner. Uavhengige analyser og beregningskontroll av cellevegger (1991-1993).

Draugen plattform

Uavhengige analyser og beregningskontroll av høyt utnyttede områder i nedre del av plattformen. (1991-1993).

Fast plattform for arktiske farvann

«The Ring Fender Concept» – utviklet av Norwegian Contractors. Vårt oppdrag omfattet vesentlig spørsmål knyttet til støtenergi og forventede støtlaster fra drivende isfjell, videre energiopptak i konstruksjonen samt beregning og dimensjonering av den energiabsorberende fender.

Tilbud og forprosjekt for Condeep G3 betongplattform for Ula-feltet

Beregning og dimensjonering av betongkonstruksjon (1981).

Forprosjektering av Condeep G3 plattform for Sleipnerfeltet

Beregning og dimensjonering av betongplattform og ståldekk. Studien inneholder bl.a. en undersøkelse av plattformens sensitivitet overfor ulike/ujevne grunnforhold, detaljberegninger av knutepunkt tårn/kryss samt en relativt omfattende jordskjelvberegning.