Partihallsforbindelsen

Partihallsforbindelsen består av en bru som forbinder E20 med E45 i Gøteborg sentrum. Brua består av en betonkassedel A1-A13 og en samvirkedel A13-A27. Betongkassedelen er totalt på 503m i tillegg er det av- og påkjøringsramper på hhv 30 og 125 m.

Prosjektet er en totalentreprise hvor Skanska AB er entreprenør. Johs Holt A.S er prosjekterende på betongbrudelen. Brutverrsnittet består av en 2-cellekasse Fra A1-A7 og 2 separate kasser med felles topplate i området A7-A13. Det er innlagt fuger i akse A1,A8 og A13. Brulagrene som er montert har justeringsmuligheter i høyde- og tverretning.

Spennviddene er 42-49-45-45-45-48-48-48-33-50-50 m
Sentrale medarbeidere i prosjektet har vært : Gunnar Egset, Stein Kr. Heggem

Partihallsforbindelsen forbinder E20 med E45 i Gøteborg sentrum
Totaltlengde : 503 m
Kontraktsperiode : 2008 – 2011
Omfang : Skanska AB er entreprenør på totalentreprise, Johs Holt AS rådgiver for betongkassedelen
Oppdragsgiver: Skanska Sverige AB