Randøy bru

Randøy bru i Rogaland
Hengebru med stålfagverk
Hovedspenn: 202 m
Åpnet : 1976
Omfang : Forprosjekt, anbudsgrunnlag og detaljprosjektering
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest