Rognesundet bru

Rognesundet bru ved Øygarden i Hordaland
fritt-frambygg-bru med horisontalkurvatur
Total lengde : 584 m
Hovedspenn: 163 m.
Åpnet : 1986
Omfang : Anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest