Støvset bru

Støvset bru, fritt-frambygg-bru som krysser Misværfjorden i Bodø
Totallengde : 420 m
Hovedspenn : 220 m, hvorav de midtre 146 m består av høyfast lettbetong
Åpnet : 1993
Omfang : Anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region nord