Tilstandskontroll / rehabilitering

I forbindelse med rehabilitering av gamle bruer har vi utført en rekke statiske beregninger for å vurdere gjenværende kapasitet på bruene. Vi har utarbeidet forslag til rehabiliterings prosedyrer og følgt opp rehabiliteringsarbeid. Nedenfor er en liste over noen av oppdragene våre.

Overgangsbruer på E6 gjennom Østfold

I forbindelse med utvidelse av E6 til 4-felts motorveg ble det foretatt vurderinger av restkapasitet og prosjektert rehabilitering/utskiftning av søyler på overgangsbruene på parsell Råde-Rygge.

Gisund bru i Troms

Fritt-frambygg-bru. Statiske beregninger i forbindelse med tilstandskontroll. Rehabilitering av pilarer m.m.
Åselistraumen bru i Nordland.Plate/bjelkebru. Vurdering av restkapasitet. Rehabilitering.

Ullasundet bru i Møre og Romsdal

Vurdering av restkapasitet og evt. rehabilitering. Skisseprosjekt for ny bru.